พิธีปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปี พ.ศ. 2559

พิธีปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปี พ.ศ. 2559

โดยจัดขึ้น ณ. โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559  โดยได้รับเกียรติ ท่านจารุพันธ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เป็นประธานในพิธีปิด  พร้อมทั้งตัวแทนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 กิจการ ร่วมกันสรุปแสดงความคิดเห็น และรับมอบโล่เกียรติคุณในความสำเร็จครั้งนี้