ผลงานที่ผ่านมา

การพัฒนาบุคลากร / องค์กร(HRM,HRD)

สถานประกอบการที่เคยรับบริการ

 

– บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด 2557

– บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด 2557

– บริษัท วินซั่มกรีน จำกัด 2557

– บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด 2557

– บริษัท พี.พาวเวอร์โพรดักท์ จำกัด 2557

– บริษัท เงินสด-ซีซันนิ่ง จำกัด 2557

– บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอเชียล จำกัด 2557

– บริษัท พีเอชฟุตแวร์ จำกัด 2557

– บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด 2557

– บริษัท โรงสีธัญญนันท์เจริญกิจ จำกัด 2557

– บริษัท DTK พลาสติก จำกัด 2557

– บริษัท ลิ้มศิลป์แทนเนอรี่ จำกัด 2557

– บริษัท เฮฟต้า จำกัด 2559

การวางระบบบัญชี ภาษีอากร/ตรวจสอบภายใน

สถานประกอบการที่เคยรับบริการ

 

– บริษัท อักษรอาร์ตกรุ๊ปจำกัด

– บริษัท เงินสด ซีซันนิ่ง จำกัด

– บริษัท เช็งฮวดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2557

– บริษัท หลิวเดอแซค จำกัด 2557

– บริษัท จัสติโน่ จำกัด 2557

– ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขนมคุณภัทรา 2559

การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุน

สถานประกอบการที่เคยรับบริการ

 

– บริษัท ฟาร์มไก่ดำ(กาญจนบุรี)จำกัด 2555
– โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือพระแท่น 2555
– บริษัท เรารักอาหาร จำกัด 2555
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พืชผล 2555
– บริษัท โรงงาน สโนว์เฮาส์โปรดักส์ จำกัด 2555
– โรงงานก๋วยเตี๋ยวอนามัยสุพรรณบุรี 2555
– บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด 2555
– ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ทองพูนสินไทย 2555
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปิรามิด 2555
– บริษัท สำเภาทองฟู้ดโปรดักส์จำกัด 2556
– โรงสีเฉลย 2556
– บริษัท สินไชยศรี จำกัด 2556
– บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด 2556
– Wood Group Heavy Industrial Turbines
(Thailand) Co., Ltd 2556
– บริษัท กีรติ อินเตอร์เทรด จำกัด 2557

– บริษัท นาธานฟู้ดจำกัด 2557
– บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 2557
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี 2557
– บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด 2557
– บริษัท เฟอร์นิสท์อินดัสทรีส์ จำกัด 2557
– บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด 2557
– บริษัท สยามอินเตอร์พลาส จำกัด 2557
– บริษัท ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จำกัด 2557
– บริษัท เฟอร์นิสท์อินดัสทรีส์ จำกัด 2557
– บริษัท ไดนามิคพลัส จำกัด 2557
– บริษัท ธนะสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2557
– บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จำกัด 2557
– บริษัท แฟนซีเวิร์ล จำกัด 2557
– บริษัท เฮฟต้า จำกัด 2558
– บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์อินดัสทรีส์ จำกัด 2558
– บริษัท ขนมไทยพัฒนา จำกัด 2558
– บริษัท เอ็ม. เอส. เค. เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 2558
– บริษัท ไทยลักซ์ฟู้ดโปรดักส์จำกัด 2558
– บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด 2558
– บริษัท วินซั่มกรีน จำกัด 2558
– บริษัท มาทูฟ จำกัด 2559
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขนมคุณภัทรา 2559
– บริษัท สินไชยศรี จำกัด 2559
– บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด 2559

การประหยัดพลังงาน

สถานประกอบการที่เคยรับบริการ

 

– บริษัท แสงประไพ จำกัด 2555
– บริษัท ธีรพงษ์เทรดดิ้ง จำกัด 2555
– บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์จำกัด 2555
– บริษัท ลายวิจิตร จำกัด 2555
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรปาเก้ 2555
– บริษัท ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์จำกัด 2555
– บริษัท คลาสสิคฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 2555
– บริษัท ก. ภัทรค้าไม้จำกัด 2555
– บริษัท สมศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด 2555
– บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด 2555
– บริษัท วีเจ ทิมเบอร์ จำกัด 2555

– บริษัท อ้อมใหญ่ค้าไม้ จำกัด 2555
– บริษัท คอมพลีทเฮ้าท์ จำกัด 2555
– บริษัท เอี่ยมวัฒนา จำกัด 2555
– บริษัท ไมเออร์อินดัสตรี้ จำกัด 2557
– โรงงานอาหารเซียงเฮง 2557
– บริษัท ฟรุ๊ตเทค จำกัด 2557
– บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด 2557
– บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์อินดัสทรีส์ จำกัด 2558

การบริหารงานขายและการตลาด

สถานประกอบการที่เคยรับบริการ

 

– บริษัท อินทัชธนกรจำกัด 2556
– โรงสีเฉลย 2556
– โรงก๋วยเตี๋ยวอนามัยสุพรรณบุรี2556
– บริษัท เช็งฮวดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2557
– บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด 2557
– บริษัท แอล.อี.ฮวด จำกัด 2557
– บริษัท เฟอร์นิสท์อินดัสทรีส์ จำกัด 2557
– บริษัท แอล เจ เอช จำกัด 2557
– บริษัท ลิ้มศิลป์ แทนเนอรี่ จำกัด 2557
– บริษัท สยามโมฮอว์ค จำกัด 2557

-บริษัทเมืองทองมหาชัย จำกัด 2557

-บริษัท พี.ซี.ทูน่าโปรดักส์ จำกัด 2557

-บริษัท เวิลด์ฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2557

-บริษัท ตะวันบอตต์แอนด์แคนจำกัด 2557

-บริษัท พี.เพาเวอร์โพรดักท์จำกัด 2558

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขนมคุณภัทรา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

สถานประกอบการที่เคยรับบริการ

 

-หจก. บ้านขนมคุณภัทรา
-บจก. ทรัพย์อนันต์สุข
-หจก. สุขใจ เบสท์ เคอรี่
-บจก. เพชรดำฟู้ดส์
-บจก. สโรธร
-บจก. ห้าสิงห์การค้า
-วิสาหกิจชุมชน ณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง
-บจก. หมอยาไทย101
-วิสาหกิจชุมชน ขนมไทยบ้านนาโพธิ์
-บจก. เสรีฟาร์ม
-วิสาหกิจชุมชน ผึ้งหอมหวาน
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข
-วิสาหกิจชุมชน ร้านผ้าคุณสุ
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ

-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชมเดือนแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอฝ้ายยางคำ
-วิสาหกิจชุมชน ร้าน SKJ Design
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพทำกลองเอกราช
-วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพทำตุ๊กตาชาววัง

ขอบคุณที่ไว้วางใจ