บทความ

  • พนักงานหมดแรงทำงานกันทั้งองค์กร เป็นเพราะอะไร ? แล้วจะแก้ไขอย่างไร ?

    การที่พนักงานหมดแรงทำงานกันทั้งองค์กร !! เป็นได้หรือ ? ที่จะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น ผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะมีองค์กรที่พนักงานหมดแรงในการทำงาน